Waarom tekenen?
met
...

Gaat het komende kabinet een nieuwe koers varen? Het maatschappelijk debat over vluchtelingen, kwetsbare mensen, is vaak kil en heftig. Juist in deze tijd van verharding en polarisatie roept Stichting Vluchteling op om solidariteit en medemenselijkheid mee te laten wegen wanneer je kiest voor een nieuwe Tweede Kamer.  Met zoveel mogelijk handtekeningen hopen wij het gesprek aan te kunnen gaan met politici die zich inzetten voor de bescherming van vluchtelingen en daadwerkelijk impact kunnen hebben op het beleid van de nieuwe regering. Wij kiezen partij voor vluchtelingen en laten daarom onze stem horen. Jij ook?


Waarom tekenen?

Gaat het komende kabinet een nieuwe koers varen? Het maatschappelijk debat over vluchtelingen, kwetsbare mensen, is vaak kil en heftig. Juist in deze tijd van verharding en polarisatie roept Stichting Vluchteling op om solidariteit en medemenselijkheid mee te laten wegen wanneer je kiest voor een nieuwe Tweede Kamer.  Met zoveel mogelijk handtekeningen hopen wij het gesprek aan te kunnen gaan met politici die zich inzetten voor de bescherming van vluchtelingen en daadwerkelijk impact kunnen hebben op het beleid van de nieuwe regering. Wij kiezen partij voor vluchtelingen en laten daarom onze stem horen. Jij ook?


Ja, ik teken de oproep om vluchtelingen te beschermen

Ik roep alle politieke partijen op om vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nodig hebben.

Je hebt mijn steun als je een vluchtelingenbeleid voert dat gebaseerd is op het VN Vluchtelingenverdrag en internationale mensenrechtenverdragen.

Persoonlijke gegevens

*
Privacy

Persoonlijke gegevens

Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om je te informeren over onze activiteiten of om jouw steun te vragen. Indien je jouw telefoonnummer hebt ingevuld, kan St. Vluchteling je bellen om je te bedanken en/of om (extra) steun te vragen. Klik hier voor meer informatie over privacy.